Islam; Spreuken en gezegden (2/2)
Home > Stromingen > Islam
Islam  

Islam

- 15 kaarten


 monotheÔstische godsdienst en een van de drie grote(re) zogenoemde abrahamitische religies. Het Arabische woord islam betekent letterlijk overgave (aan God) of onderwerping en wijst op het fundamentele, religieuze principe dat een aanhanger van de islam (moslim) zich overgeeft aan Gods wil en wetten. Het heilige boek voor moslims is de Koran, waarvan God volgens hen de tekst via de aartsengel Djibriel (GabriŽl) aan Mohammed als profeet en boodschapper doorgaf. Naast de Koran is de soenna van Mohammed, waarin de levenswijze, de gezegden en de standpunten van de profeet worden beschreven, ook een belangrijke bron voor de (soennitische) islamitische doctrine. Elke islamitische stroming kent haar eigen bronnen voor de soenna.
 

 

 

home > stromingen > Islam | 15 kaarten

   


Nieuwe pagina 1

             terug naar boven

www.lotuskaarten.nl | www.dharma-lotus.nl | info@dharma-lotus.nl | © Ivar Mol