Mencius; zijn uitspraken en quotes (1/2)
Home > personen > Mencius
Mencius  

Mencius (Meester Meng)

- Wijsgeer (372-289 v. Chr.), China
- 14 kaarten


Wordt sinds de 12e eeuw beschouwd als de belangrijkste confucianistische denker na Confucius zelf. Hij benadrukte de oorspronkelijke goedheid van de menselijke natuur en de invloed die uitwendige factoren konden hebben op de ontwikkeling daarvan. Hij systematiseerde de confucianistische deugdenleer tot vier hoofddeugden, (mede)menselijkheid, plichtsbetrachting, ceremonieel gedrag en inzicht. In zijn staatsleer stelde hij dat heersers een constante zorg voor het volk dienden te hebben door het voeren van een 'humane' politiek. Zijn uitspraken zijn bewaard gebleven in De Mencius.

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Zie ook

Conficius  
Nieuwe pagina 1

             terug naar boven

www.lotuskaarten.nl | www.dharma-lotus.nl | info@dharma-lotus.nl | Ivar Mol